جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

دلاوران نخلستان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

دلاوران نخلستان

ساخت يكي از بزرگترين مجموعه انيميشن در مركز بوشهر به قسمت سوم خود رسيد.به گزارش روابط عمومي مركز بوشهر، قسمت اول و دوم انميشين دلاوران نخلستان كه در واحد انيميشن در حال ساخت مي باشد به پايان رسيد و قسمت سوم آن در حال ساخت مي باشد.

 


در اين انيميشن كه هدف آن آشنايي بيشتر كودكان و نوجوانان به نحوه زندگي رئيسعلي دلواري از نوجواني تا شهادت است كه در چهار قسمت اول اين مجموعه به دوره نوجواني رئيسعلي پرداخته شده و از قسمت پنجم به بعد وقايع تاريخي استان در دوره اشغالگري استعمار انگليس و نقش مبارزاتي رئيسعلي را تا زمان شهادت وي به تصوير مي كشد.

عوامل اين مجموعه تهيه كننده و كارگردان : عبدالرضا سعيدنيا – دسن: زهرا معروفي – اسكن : حميده شباني – رنگ آميزي : زيبا توسلي – سمانه قنبرپور – پگاه زنگويي فر و موسيقي : مهدي اماني