رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

دعوت از فوتباليست دشتستاني به اردوي تيم ملي - نمایش محتوای خبر

 

 

دعوت از فوتباليست دشتستاني به اردوي تيم ملي

از سوي نيلووينگادا سرمربي برزيلي تيم ملي 23 بازيكن به اردوي آمادگي تيم ملي اميد دعوت شدندكه محمد دانشگر فوتباليست دشتستاني نيز به اين اردو دعوت شده .

تيم ملي فوتبال اميد 28 تير براي دو ديدار تداركاتي به اردن سفر مي كند