سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود. - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود.

دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود.