جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

دستی بخشنده و همتی بلند برای کمک به همنوعان - نمایش محتوای خبر

 

 

دستی بخشنده و همتی بلند برای کمک به همنوعان

دانلود

دکتر عباس لیراوی اهل شهرستان دیلم یکی از انسان‌های بزرگی است که هم و غمش کمک به همنوعان است.