جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

دستیابی ایران به دانش فنی تعمیرات گوی های شناور بارگیری نفت خام - نمایش محتوای خبر

 

 

دستیابی ایران به دانش فنی تعمیرات گوی های شناور بارگیری نفت خام

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت با پایان آخرین مراحل از عمیات بومی سازی گوی های شناور بارگیری نفت خام، فرآورده های نفتی و میعانات گاری، متخصصان و کارشناسان شرکت پایانه های نفتی ایران به دانش فنی و تخصصی تعمیرات اساسی گوی های شناور که از نظر مهندسی مکانیکی بسیار پیچیده است، به طور کامل دست یافتند.

آقای موسوی افزوداکنون می توان از قابلیت های متخصصان ایرانی برای صدور این دانش فنی استفاده کرد.

وی گفت عملیات تعمیرات اساسی گوی شناورپایانه صادرات میعانات گازی عسلویه با بیش از سه میلیارد ریال صرفه جویی انجام شد و واگذاری این کار بزرگ به شرکت های معتبر خارجی بیش از 70 میلیارد ریال هزینه داشت.

میعانات گازی پارس جنوبی از فازهای 1 تا 10 با خطوط لوله به عسلویه وارد می شود و پس از عبور از سیستم های اندازه گیری خودکار، به دو گوی شناور در ساحل پارس جنوبی ارسال می شود.