جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

دستورالعمل تاسیس کانون های استعدادیابی ورزشی ابلاغ شد - نمایش محتوای خبر

 

 

دستورالعمل تاسیس کانون های استعدادیابی ورزشی ابلاغ شد

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای تایید و ابلاغ کرد

دستورالعمل تاسیس کانون های استعدادیابی ورزشی ابلاغ شد

دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با توجه به ضرورت ساماندهی، یکسان سازی و فعالیت بهینه و ثمربخش فعالیت های استعدادیابی در سراسر کشور با مدنظر قراردادن حمایت و تقویت بخش خصوصی اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل تاسیس کانون های استعدادیابی ورزشی کرد که با دارا بودن شخصیت حقوقی و مستقل با نظارت و صدور مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان فعالیت کنند.
این دستورالعمل توسط دکتر سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای تائید و به فدراسیون ها و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها به منظور اجراء ابلاغ شد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اهداف تاسیس کانون های استعدادیابی ورزشی را نهادینه کردن توسعه پایدار، ارتقاء ورزش قهرمانی از طریق گسترش و بهبود فعالیت های مربوط به فرآیندهای نظام ملی استعدادیابی، توسعه قابلیت های جسمانی، پرورش استعدادهای ورزشی و استفاده از فناوری های نوین ورزشی برای کشف و شناسایی مستعدین ورزشی عنوان کرد.
دکتر سجادی همچنین تاسیس این کانون ها را بستری مناسب برای اشتغال زایی فارغ التحصیلان بخش علوم ورزشی و تربیت بدنی و استفاده از تخصص دانش آموختگان این رشته دانست که بهره مندی از پتانسیل بخش خصوصی در شناسایی و پرورش مستعدین ورزشی و معرفی آنان به فدراسیون ها و هیات های ورزشی تابعه تحول عظیمی را در ارتقاء و توسعه ورزش قهرمانی پایدار به دنبال خواهد داشت.