دریا دلان جنوب

در این برنامه از همه کسانی که در طول 8 سال دفاع مقدس از جان و دل برای وطن مایه گذاشتند تشکر می شود .

صحبت با خانواده شهدا و جانبازان ،صحبت از امداد های غیبی دوران جنگ و رویداد ها و مسابقه و ارتباط با شنونده از طریق خطوط تلفن و پیامک از بخش های این برنامه می باشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده این برنامه شهرام حیدری و گوینده ادهم طالبپور می باشد .

تاریخ تولید: 1393