رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

درياي بصيرت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

درياي بصيرت

اين برنامه تلويزيوني زمينه هاي آگاهي بخشي در انتخابات اسفند را فراهم كرده است. به گزارش روابط عمومي صداو سيماي مركز بوشهر سري جديد برنامه "درياي بصيرت" در مركز بوشهر در حال توليد مي باشد.اين برنامه شامل بخش هاي كارشناسي، بيانات مقام معظم رهبري در مورد انتخابات ، سرودهاي انتخاباتي و گزارش هاي مردمي مي باشد .

درياي بصيرت توانسته است مخاطبان ويژه اي را در بين ساير برنامه هاي سيماي مركز بوشهر جذب نمايد. همچنين برنامه فوق با حضور كارشناسان زبده توانسته برخي از مسائل انتخاباتي و قوانين مربوط به آن را به خوبي بيان نمايد.

عوامل برنامه

تهيه كننده: مهدي معتمدي- مجري :محسن عمادي - نويسنده و تدوين : نادرهنرمند- گزارشگر : احسان خضري - تصوير برداران: ابراهيم عباسي - احسان البرزي - عبدالكريم خليفه