جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

دریای بصیرت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

دریای بصیرت

دانلود

انتخابات یک وظیفۀ ملی است به این خاطر که این شرکت می تواند روح نشاط و احساس مسؤولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان این ملت بکشد