رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

درياي بصيرت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

درياي بصيرت

Loading the player...

 

 

 

درياي بصيرت


نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی نظمی، ایجاب می كند كه عده ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور كشور و تعیین چارچوب اداره آن را بر عهده بگیرند. درنظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی« امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد.

با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حكومت و قانون گذاری در چار چوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می گردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد.فلسفه و بنای وجود مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیه « و امرهم شورا بینهم» می باشد كه مقرر می دارد « مومنین امور خود را با مشورت یكدیگر حل كنند» در این جا نیز مردم حق خود در مشورت امور با یكدیگر و سهم خود در تصمیم گیری و تعیین خط مشی اداره كشور را به نمایندگان خود تفویض می نمایند.

مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی عامل مهم استقلال و رشد و آزادی مردم است كه با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذكر و استیضاح دولت، می تواند جلوي هر گونه سوء استفاده و خودكامگی دولتمردان را بگیرند.

مجلس اسلامی باید نگهبان اسلام باشد. امام خمینی (ره)

نمایندگان مجلس باید به مسئولیت نمایندگی، به چشم امتحان الهی نگاه كنند و مطمئن باشند كه سعادت و فلاح آنان و جامعه اسلامی در برآمدن از عهده این امتحان بزرگ است. مقام معظم رهبری

درياي بصيرت نيز با هدف تبيين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سيماي مركز بوشهر تهيه و پخش مي گردد.

عوامل برنامه:

تهيه كننده و كارگردان : مهدي معتمدي - دستيار تهيه : ابراهيم بردبار – مجري و نويسنده : فاطمه رجبي – گزارشگر : مسعود خضري - تصوير برداران : عبدالحسن بجلي – ابوالفضل رياحي – مسعود جعفري زاده – تدوين و گرافيست: جوهر تنگستاني – دستيار تصوير : علي زارعي - نورپرداز :عبدالكريم خليفه – نريتور : خديجه آبزن