جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

دانشکده مرزبانی در استان بوشهر ایجاد می شود - نمایش محتوای خبر

 

 

دانشکده مرزبانی در استان بوشهر ایجاد می شود

رئیس دانشکده علوم وفنون مرزبانی کشور گفت: این دانشکده دربخش مهارتهای عملی در یکی از شهرهای استان بوشهر ایجاد می شود.

دانشکده مرزبانی در استان بوشهر ایجاد می شود

 

 سردار ابراهیم قائد رحمتی در نشست با مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان بوشهر و دریابانی گناوه افزود: برای محقق شدن این امر به پیگیری و همکاری دستگاههای ذی ربط در استان نیاز است تا بتوانیم نیاز مجموعه را دراین بخش برطرف و ازنظر کمی و کیفی به یک نقطه مطلوب برسیم. 
وی با بیان اینکه هرکشور و سازمانی برای پیشرفت و توسعه در همه زمینه ها باید به عامل انسانی توجه کند، گفت: باید به این مهم توجه کرد و دانش و مهارتهای عامل انسانی را ارتقا دهیم تا شاهد پیشرفت در عرصه های مختلف ماموریت ها باشیم. 
قائد رحمتی افزود: رهبرمعظم انقلاب به همه دستگاهها بویژه نیروهای مسلح تدبیر و امر فرمودند در قبال جوانان مسئولیت و وظیفه داریم و باید به آنها ادای تکلیف کرد. 
وی گفت: باید به حرفه آموزی و ارتقای سطح دانشی و مهارتی جوانانی که به خدمت مقدس سربازی مشغول هستند، توجه کنیم تا به نتایج درخوری به ویژه دربرطرف کردن بیکاری جوانان در جامعه دست یابیم.
رئیس دانشکده علوم وفنون مرزبانی کشور اظهارکرد: در مجموعه نیروی انتظامی در کنار بحث علمی، آموزش مهارتی را در برنامه داریم و دانشجویانی که دردروسی که در دانشگاه علوم انتظامی در رسته های مختلف طی می کنند، حرفه هایی را که در اجرای ماموریت ها مدنظر داریم به آن توجه خاصی می کنیم. 
وی افزود: بدین منظور اهمیت فعالیت ها به امور عملی بیشتر معطوف شده طوریکه 70 درصد به مهارت های عملی و 30 درصد جنبه تئوری و نظری پرداخته می شود. 
قائدرحمتی گفت: ارتقای سطح آموزش علمی و عملی نیروهای مسلح از اولویت های این دانشکده است و اعتقاد داریم علم و عمل در کنار هم نتیجه بخش و موفقیت آمیز خواهدبود.
وی افزود: برای کارهای عملی باید سرمایه گذاری و وقت گذاشت تا نتیجه لازم گرفته شود که برای تحقق این امر نیاز شدید به همکاری همه دستگاهها بویژه حوزه فنی وحرفه ای داریم. 
وی بااشاره به اینکه افزایش دوره های عملی در برنامه کاری قرار گرفته است، گفت: درحالی که این دورها در قالب کارورزی های هفتگی در هر ترم انجام می شد، هم اینک به دو هفته ارتقا و در آینده به دو ماه و حتی بیشتر خواهد رسید. 
رئیس دانشکده علوم وفنون مرزبانی کشور اظهارکرد: دستگاههای مرتبط استان بوشهر بویژه فنی وحرفه ای همکاری بسیارخوبی با مجموعه نیروی انتظامی دارد. 
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان بوشهر هم با اشاره به توانمندسازی نیروهای مرتبط با صنایع دریایی در استان بوشهر افزود: با توجه به موقعیت استان برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صنایع دریایی با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط با این حوزه می تواند تحولی بزرگ در توسعه اقتصاد دریایی ایجاد کند. 
عبدالرسول کازرونی افزود: زمینه های توسعه آموزش های مهارتی در راستای توانمندسازی نیروهای مرزبانی بویژه در شهرستان های بوشهر و گناوه مهیا است و امیدوارم با تعامل و همکاری دو دستگاه توسعه یابد. 
شهرستان ساحلی گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد.