سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

داغ حرم.. - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

داغ حرم..

دانلود

فکر توام و صحن و سرایی که نداری

داغ حرم و درد بنایی که نداری

له له زده ام تا بنشنم لب حوض و

فواره ای و آب نمایی که نداری