رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

خیش و خرمن - نمایش محتوای صدا

 

 

خیش و خرمن

Loading the player...
خیش و خرمن

برنامه راديويي خيش و خرمن به منظور آموزش  توليد كنندگان بخ كشاورزي و معرفي روستاهاي استان بوشهر تهيه و پخش مي شود . اين برنامه متشكل از گزارشهاي متنوع از مناطق روستايي و عشايري و همينطور مباحث كارشناسي است كه آخرين يافته هاي علم كشاورزي را به توليد كنندگان ارائه مي كنند. ضمن اينكه در بخش نويسندگي برنامه مي توان به خوبي اطلاعات مربوط به بخش هاي توليدي و توسعه اقتصادي استان را مورد توجه و تاكيد قرار داد.