رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

خوشه چين - نمایش محتوای صدا

 

 

خوشه چين

خوشه چين

خوشه چين عنوان برنامه هفتگي است كه از صداي مركز بوشهر در آدينه هاي هر هفته ساعت 18 پخش مي شود. غناي فرهنگي عظيم استان بوشهر دستمايه بسيار خوبي است تا از درياي خروشان و دشتهاي ادب پرورش، هر آدينه برنامه خوشه چين ادبي و فرهنگي اجرا نمايد.

اين برنامه فرهنگي و ادبي راديوئي شامل بخشهاي مختلفي از جمله مروري بر رويدادهاي فرهنگي و هنري هفته، گفتگو با هنرمندان و معرفي آثار آنان، سرود، بررسي موسيقي جنوب، معرفي نويسندگان استان بررسي هنرهاي هفتگانه است كه هرهفته به يك هنر مي پردازد.

اين برنامه به تهيه كنندگي، نويسندگي و گويندگي شاهين بهرام نژاد تهيه مي شود و گزارشگر آن پيمان زنده بودي مي باشد.