جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

خلیج فارس و بوشهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خلیج فارس و بوشهر

استان بوشهر پیوسته و در گذر تاریخ جایگاه ویژه و تعیین کننده ای داشته و دارد و در این زمینه کتابها و مطالعات بسیار ارزشمندی جمع آوری و نگاشته شده است.

دکتر عبدالکریم مشایخی نامی آشنا و موثر در این حوزه است و کتابهای گران سنگ و روشنگرانه ای نگاشته است.از جمله این کتابها (خلیج فارس و بوشهر: روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا در سال های 1339 ق - 1308 ق / 1920 - 1890 میلادی)