جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

خط ریلی جم و عسلویه به شیراز در مرحله جذب سرمایه گذار - نمایش محتوای خبر

 

 

خط ریلی جم و عسلویه به شیراز در مرحله جذب سرمایه گذار

دانلود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طراحی خط ریلی جم و عسلویه به شیراز پایان یافته و اکنون به دنبال جذب سرمایه گذار و فاینانس خارجی برای اجرای آن هستیم.