جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

خط توسعه - نمایش محتوای صدا

 

 

خط توسعه

شناسه : 74079848
Loading the player...
خط توسعه

برنامه ای در خصوص فعالیت های شرکت گاز در استان بوشهر و همچنین استفاده صحیح و ایمن از این نعمت خدادادی   مورد بررسی قرار می دهد. شامل بخش کارشناس و گزارش می باشد .

تهیه کننده : محمد خلیل روانان گویندگان : حجت محمدی ، ادهم طالب پور گزارشگر : مسعود نوری فیروزی