جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

خطبه‌های نماز جمعه بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

خطبه‌های نماز جمعه بوشهر

دانلود

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه های نماز جمعه شهر بوشهر گفت: برای اتصال استان بوشهر به خط راه آهن کشور باید فراتر از برنامه های اجرا شده درچند سال گذشته عمل کرد.
وی افزود: در بودجه سال آینده، 150 میلیارد ریال برای اجرای طرح اتصال استان بوشهر به شبکه ریلی پیش بینی شده که اعتبار مورد نیاز این طرح صد  برابر این رقم است.
صفایی بوشهری گفت: اینکه نشست برگزار کنیم و بگوییم باید اعتبار موردنیاز تامین شود، بارها تکرار شده ولی نتیجه ای نداشته است.