جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

خرید 91 هزار تن گندم مازاد از کشاورزان استان - نمایش محتوای خبر

 

 

خرید 91 هزار تن گندم مازاد از کشاورزان استان

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت خرید گندم در مقایسه با سال گذشته 63 درصد افزایش یافته.

آقای ملک زاده  افزود شرایط مساعد آب وهوایی و پراکنش خوب ومناسب بارندگی ها سبب افزایش تولید گندم نسبت به سال گذشته شده .

وی اضافه کردیکی دیگر از علت های افزایش برداشت گندم کشت مکانیزه، آبیاری خوب واستفاده ازشیوه های نوین آبیاری بوده .

آقای ملک زاده گفت امسال برای مکانیزه کردن وضعیت کشت، نگهداری و برداشت محصولات کشاورزی دراستان92میلیارد ریال اعتباراختصاص یافته .