جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

خدایا آنچه را که طاقت آن نداریم بر دوش ما مگذار... - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

خدایا آنچه را که طاقت آن نداریم بر دوش ما مگذار...

خدایا آنچه را که طاقت آن نداریم بر دوش ما مگذار...