جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

خداوند هیچ متکبر فخرفروش را دوست ندارد. آیه 36 سوره نساء - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

خداوند هیچ متکبر فخرفروش را دوست ندارد. آیه 36 سوره نساء

خداوند هیچ متکبر فخرفروش را دوست ندارد. آیه 36 سوره نساء