حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷

حکایت طبیب وامام صادق (علیه السلام) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حکایت طبیب وامام صادق (علیه السلام)

دانلود

به دستور منصور خلیفه ی عباسی طبیبی از کشور هندوستان به دارالخلافه آمد مدتی در آنجا ماند و به عنوان طبیب اختصاصی خلیفه مشغول به کار شد و روزی منصور ستور داد امام صادق را به قصر بیاورندو ماموران سراغ امام رفتند و امام صادق (علیه السلام) را به قصر آوردن و خلیفه امام را به عنوان دانشمند به طبیب هندی معرفی کرد ؛ طبیب با غرور نیم نگاهی به امام انداخت و یکی از بزرگترین کتابهایش را باز کرد و آن را بلند بلند خواند امام خوب گوش میداد ,منصور زیر چشمی به امام و طبیب نگریست ؛ طبیب بعد از مدتی سرش را بلند کرد و به امام گفت میخوای چیزهایی از علم پزشکی بهت یاد بدهم ..