رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

حضور محمد دانشگر فوتباليست برازجاني در اردوي تيم ملي اميد - نمایش محتوای خبر

 

 

حضور محمد دانشگر فوتباليست برازجاني در اردوي تيم ملي اميد

اين اردو از امروز با شركت 31 بازيكن در كمپ تيم ملي درتهران آغاز شده است وتا پانزدهم تير ادامه دارد.