سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

حضور فاطمه امینه برازجانی در اردوی تیم ملی زیر 19 سال - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

حضور فاطمه امینه برازجانی در اردوی تیم ملی زیر 19 سال

حضور فاطمه امینه برازجانی در اردوی تیم ملی زیر 19 سال

حضور فاطمه امینه برازجانی در اردوی تیم ملی زیر 19 سال

 

این اردو با شرکت 23 بازیکن از دیروز آغاز شده است و تا 28 بهمن ادامه دارد.