جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

حسین ماهینی 30 ساله شد - نمایش محتوای خبر

 

 

حسین ماهینی 30 ساله شد

سی سال بعد روز دربی 83وم

حسین ماهینی 30 ساله شد

حسین ماهینی بازیکن بوشهری از خانواده تمام فوتبالی ماهینی ها روز گذشته 30 ساله شد.