سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

حجم منابع اعتباری استان بوشهر ۱۰۹۵ میلیارد تومان است - نمایش محتوای خبر

 

 

حجم منابع اعتباری استان بوشهر ۱۰۹۵ میلیارد تومان است

حجم منابع اعتباری استان بوشهر ۱۰۹۵ میلیارد تومان است

حجم منابع اعتباری استان بوشهر ۱۰۹۵ میلیارد تومان است

رضا عوض‌پور صبح امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر  با بیان اینکه حجم اعتبارات عمرانی استان بوشهر در حوزه آبرسانی افزایش یافته است اظهار داشت: 170 میلیارد تومان در حوزه تامین آب استان بوشهر اعتبار مصوب شده که این میزان اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام است.

وی با بیان اینکه 70 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های جدید در حوزه تامین آب استان بوشهر مصوب شده خاطر نشان کرد:طرح‌های آب‌‌خیزداری از اولویت طرح‌های استان بوشهر است که این طرح‌ها در دشت‌هایی که دارای طرح مطالعاتی هستند اجرایی و تکمیل می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر افزود: 34 میلیارد  تومان اعتبار جدید برای اجرای طرح‌های آب‌خیزداری استان بوشهر مصوب شده است.

عوض‌پور حجم طرح‌های نیمه تمام آب‌خیزداری استان بوشهر را 11 میلیارد تومان دانست و گفت: سعی شده در تخصیص اعتبارات به حوزه آب نگاه ویژه شود که از محل کاهش تنش آبی اعتبارات لازم جذب شده است.

وی از افزایش اعتبارات مناطق و استان‌های نفت‌‌خیز خبرداد و گفت: در سال 1394 از این محل 274 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت که 98.7 درصد کل اعتبارات مصوب بود که در سال گذشته  357 میلیارد تومان از این محل تخصیص یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر با بیان اینکه سال گذشته اعتبارات قابل توجهی به بخش عمران استان بوشهر تخصیص یافت خاطر نشان کرد: با افزایش اعتبارات مناطق و استان‌های نفت خیز از 2 درصد به 3 درصد اعتبارات استان بوشهر از این محل به 640 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

عوض‌پور با اشاره به  حجم منابع اعتبار عمرانی استان بوشهر  تصریح کرد:اعتبارات حوزه عمرانی استان بوشهر از منابع و ردیف‌های مختلف افزون بر یک‌هزار و 95 میلیارد تومان است که می‌تواند تحولات جدی در این بخش ایجاد کند.

وی با اشاره به حجم اعتبارات ارتقاء شاخص‌های توسعه اقتصادی استان بوشهر خاطر نشان کرد: سهم استان از این محل اعتباری افزون بر 65 میلیارد تومان است که پروژه‌های ملی در اولویت قرار دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر  به اعتبارات 27 صدم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و افزود: 32 میلیارد تومان اعتبار از این محل مصوب شده که این اعتبار برای حوزه ورزش کاربرد دارد.