جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

جمعه 1390/5/28

جمعه 1390/5/28


جدول پخش برنامه های شبکه استانی سیمای مرکز بوشهر-1390

جمعه

عنوان برنامه

ساعت شروع
پخش

مدت
(دقیقه)

توضیحات

گیاهان دارویی

09:00

30

دانستنیها

09:30

30

بچه های آفتاب

10:00

60

تکرار

سریال سه پنج دو

11:00

60

قسمت 34

ترتیل قرآن

12:00

60

جزء 18

ویژه اذان ظهر

13:00

30

فیلم سینمایی

13:30

90

تکرار

قصه های عباس و یونس

15:00

60

قسمت 9

سریال 

16:00

45

تکرار

اخبار استان

16:45

15

سریال گروه پلیس

17:00

60

بچه های آفتاب

18:00

60

ویژه برنامه ماه رمضان (زنده)

19:00

105

اخبار استان

20:45

15

سریال خانه به دوش

21:00

60

قسمت 21

هنر دوبله

22:00

60

فیلم سینمایی

23:00

90

سریال آخرین مهلت

00:30

30

قسمت 9

مستند

01:00

60

سریال مامور بدرقه

02:00

60

قسمت 19

ترتیل قرآن

03:00

60

جزء 19

دریای رحمت

04:00

60