جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

جمعه 1390/5/28

جمعه 1390/5/28


جدول پخش برنامه هاي شبكه استاني صداي مركز بوشهر -  سه ماهه دوم سال 1390

جمعه

عنوان برنامه 

ساعت شروع پخش

مدت (دقيقه)

توضيحات

سرود ملی و تبسم نور

04:30

30

 

ندبه نیاز

06:30

90

 

به افق دریا

12:30

60

 

نمایش هفته

13:30

30

 

صدای استاندارد

17:00

30

 

استان در هفته ای که گذشت

17:30

30

 

خوشه چین

18:00

40

 

حدیث آمدنت

18:40

20

 

مسابقه هفته

19:00

120

 

فوتبال بوشهری

21:30

90