رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

جمعه دريا توفاني است - نمایش محتوای خبر

 

 

جمعه دريا توفاني است

به گزارش هواشناسي بامداد جمعه سرعت باد با جهت شمال غربي به شدت افزايش مي يابد و در نتيجه دريا مواج خواهد شد.

پيش بيني شده سرعت وزش باد به بيش از 50 كيلومتر در ساعت برسد و ارتفاع موج بيش از دو و نيم متر شود.

شنبه نيز وزش باد شمال غربي با شدت كم تري نسبت به جمعه ادامه مي يابد .

از دريانوردان خواسته شده در اين دو روز دريا نروند.