جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر

این کتاب،گزارشی است از جغرافیای طبیعی و انسانی استان بوشهر که در دو بخش گردآوری و تدوین شده است .

بخش اول به موقعیت جغرافیایی استان بوشهر،ویژگیهای طبیعی آن،آب و هوا،وضعیت رودخانه ها و چشمه ها،پوشش گیاهی و جنگلها و مراتع و مناطق حفاظت شده این استان می پردازد.

بخش دوم،گزارشی است از جغرافیای انسانی و طبیعی بندر بوشهر،قسمت عمده این بخش به معرفی مناطق گوناگون این شهر بندری اختصاص دارد.

نویسنده :عبد الحسین کنین

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ