جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

جزر و مد - نمایش محتوای صدا

 

 

جزر و مد

شناسه : 74080125
Loading the player...
جزر و مد

برنامه جزر و مد اختصاص دارد بهچند نوجوان همراه با مجري با گزارشگر برنامه موضوعي را به بحث مي گذارند و در خلال گفتگو بخش هاي برنامه هم ارائه مي شود. برخي از بخش ها را خود نوجوانان همراه اجرا مي كنند.

تهیه کننده :وحیده حسینی , گوینده : وحیده حسینی