جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

جانمایی مجتمع پسماندهای خطرناک منطقه پارس جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

جانمایی مجتمع پسماندهای خطرناک منطقه پارس جنوبی

دانلود

رئیس پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: مجتمع پسماندهای خطرناک و صنعتی منطقه پارس جنوبی جانمایی شد.