جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

تیم های برتر مسابقات ورزش پهلوانی استان مشخص شدند - نمایش محتوای خبر

 

 

تیم های برتر مسابقات ورزش پهلوانی استان مشخص شدند

تیم های برتر مسابقات ورزش پهلوانی استان مشخص شدند

تیم های برتر مسابقات ورزش پهلوانی استان مشخص شدند

 مسابقات ورزش های پهلوانی استان با حضور 50 ورزشکار در زورخانه علی ابن ابی طالب نیروگاه اتمی بوشهر برگزارشد که نفرات برتر برای شرکت در مسابقات کشوری معرفی شدند.