سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

تکمیل بزرگراه بوشهر – بهبهان – شیراز ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

تکمیل بزرگراه بوشهر – بهبهان – شیراز ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیرکل منطقه جنوب شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: برای تکمیل بزرگراه استان بوشهر به بهبهان تا شیراز به ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

تکمیل بزرگراه بوشهر – بهبهان – شیراز ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 

مهدی نظریان در نشست بررسی بزرگراه دالکی به کنار تخته در استان بوشهر و فارس اجرای این پروژه نقش مهمی در تکمیل کریدور جنوب به شمال دانست و اظهار داشت: اجرای بزرگراه دالکی به کنارتخته و اتصال آن بزرگراه استان اصفهان و شمال، کریدور جنوب به شیراز و جاده ترانزیتی این مسیر تکمیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 166 کیلومتر کریدور یاد شده تکمیل شده گفت: اکنون 124 کیلومتر پروژه در محور یاد شده در دست اجرا است و 113 کیلومتر دیگر از این مسیر باید به عملیات بزرگراهی آن اجرا شود.
مدیرکل منطقه جنوب شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه اکنون روند اجرایی بزرگراه دالکی به کنارتخته مطلوب است افزود: برای تسریع در اجرای این طرح، نقشه‌های جدید در دست بررسی است که در صورت تصویب بخشی  از مسیر بزرگراه دالکی به کنارتخته تغییر می‌کند.
نظریان با تاکید بر اتصال بزرگراه بوشهر به شیراز تصریح کرد: برای تکمیل بزرگراه استان بوشهر به بهبهان تا شیراز به 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی تاکید کرد: اجرای طرح‌های بزرگراهی با توجه به هزینه بالای اجرای آنها باید مهندسی ارزشی و مهندسی هزینه‌ها در اجرای این پروژه‌ها لحاظ شود.
مدیرکل منطقه جنوب شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه عملیات اجرایی بزرگراه دالکی به کنارتخته دی ماه سال قبل آغاز شد گفت: تاکنون 260 هزار متر مکعب خاک‌برداری  در 5 جبهه شده است.