جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

تکرار تخلف در مسیر تبلیغات پس از تذکرات اولیه با تشکیل پرونده همراه است - نمایش محتوای خبر

 

 

تکرار تخلف در مسیر تبلیغات پس از تذکرات اولیه با تشکیل پرونده همراه است

دانلود

رییس کمیته پیشگیری از جرائم فضای مجازی استان بوشهر گفت, اگر مواردی از تخلف در مسیر تبلیغات مشاهده شود پس از تذکرهای اولیه در صورت تکرار به تشکیل پرونده اقدام میشود.