جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

تولید گوشت قرمز و شیر در استان بوشهر افزایش می یابد - نمایش محتوای خبر

 

 

تولید گوشت قرمز و شیر در استان بوشهر افزایش می یابد

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: پارسال هشت هزار تن گوشت قرمز و 37هزار تن شیر در استان تولید شد که امسال تولید گوشت قرمز دبه میزان 200 تن و شیر نیز سه هزار و 500 تن افزایش می یابد.

تولید گوشت قرمز و شیر در استان بوشهر افزایش می یابد

 

محمد صادق یزدان شناس افزود: درزمان حاضر در استان بوشهر 186 واحد پروار بندی گوساله با ظرفیت 25 هزار راس، 57 واحد پرواربندی بره با ظرفیت 18 هزار راس و 13 واحد پرورش گاو شیری با ظرفیت 540 راس دارای پروانه بهره برداری هستند.
وی اضافه کرد: بیش از430 واحد پرواربندی روستایی با ظرفیت 42 هزار راس و سه هزار و 500 واحد پرورش گاو شیری روستایی با ظرفیت 14 هزار راس مولد، در استان بوشهر وجود دارد.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: همچنین این استان دارای سه هزار نفر شتر است که سالانه 90 تن گوشت شتر در استان تولید می شود.
وی یادآور شد: بخش عمده تولیدات دامی استان بوشهر مربوط به واحدهای روستایی است
 
 
 
 
 
 
.