جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

تولید آزمایشی 800 میلیون فوت مکعب گاز در فاز 12 بزرگترین فاز پارس جنوبی آغاز شد - نمایش محتوای خبر

 

 

تولید آزمایشی 800 میلیون فوت مکعب گاز در فاز 12 بزرگترین فاز پارس جنوبی آغاز شد

با ثبت رکورد تولید آزمایشی گاز در ترین های یک و دو پالایشگاه فاز 12 در آینده نزدیک این میزان به یک میلیارد فوت مکعب خواهد رسید.

روزانه 400 تا 500 میلیون فوت مکعب گاز شیرین در این فاز تولید می شود.

بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس تولید گاز شیرین در فاز 12  تنها در انتظار افزایش ارسال گاز ترش از دریا به خشکی است .

طرح توسعه فاز 12 با هدف تولید روزانه 81 میلیون متر مکعب گازبه همت پیمانکاران ایرانی در حال اجراست.