رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

توليد خوراك دام از برگ هاي درخت خرما - نمایش محتوای خبر

 

 

توليد خوراك دام از برگ هاي درخت خرما

اقليم گرم استان دام ها را در فصل گرما با كمبود علوفه مواجه مي كند . در اين ميان منبع غذايي مهمي مانند برگ درخت خرما در استان وجود دارد كه سالانه بين 60 تا 75 هزار تن از آن به عنوان ضايعات از بين مي رود.

محققان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان از سال 1375 با اجراي 5 طرح مطالعاتي به دنبال راهي بودند تا با غني كردن برگهاي درخت خرما آن را به غذايي مناسب براي دامها تبديل كنند.

رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان گفت با افزودن اوره و ملاس به برگ هاي خرما و عمل آوري آن توانستيم علوفه ي دام را خوش خوراك كنيم و پروتئين برگ ها را افزايش دهيم.

آقاي فخري اضافه كرد با جايگزيني اين علوفه ي غني شده در جيره ي غذايي دام ها شاهد افزايش وزن دام هاي سبك و سنگين بوديم.

وي گفت اين تحقيق به عنوان اختراع به ثبت رسيده است و آمادگي داريم كه آن را در اختيار بخش خصوصي و كارخانه هاي توليدكننده غذاي دام قرار دهيم.

در استان بوشهر 6 ميليون اصله نخل وجود دارد.