سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

توسعه بهره برداری از منابع آبی دشت پلنگ ممنوع شد - نمایش محتوای خبر

 

 

توسعه بهره برداری از منابع آبی دشت پلنگ ممنوع شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهرگفت با توجه به خشکسالی های اخیر، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و کسری حجم مخازن، بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دشت پلنگ ، دراستان های بوشهر و فارس را به مدت سه سال ممنوع اعلام کرد.

آقای باشی زادگان افزود به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در این محدوده، حفر چاه عمیق و نیمه عمیق، ساخت قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب این منطقه، ممنوع است.

وي اضافه كرد پیش از این، توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی دشتهای جم، ریز و بوشکان ممنوعه اعلام شده بود.