سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

تور گوشگیر و آسیب های غیر قابل جبران - صفحه اول صدا و سیما مرکزی بوشهر

 

 

تور گوشگیر و آسیب های غیر قابل جبران

تور گوشگیر و آسیب های غیر قابل جبران


Loading the player...

دانلود

تور گوش گير، توري است كه به كمك شناورهايي كه در طناب فوقاني و وزنه هايي كه در طناب تحتاني خود دارد بصورت سدي عمودي در داخل آب قرار مي گيرد و ماهي ها در اثر ورود به داخل چشمه هاي آن بدام مي افتند.
از آنجا كه نخ هاي بكار رفته در اين تور بسيار ظريف هستند، ماهي قادر به رويت آن نبوده و هنگام رسيدن به تور سر آن وارد يكي از چشمه ها تور مي گردد و بدين ترتيب با گير كردن سرپوش آبشش هايش، در ميان چشمه هاي تور بدام مي افتد.
چنانچه ماهي ها بيش از حد كوچك باشند قادر به فرار از ميان چشمه ها مي باشند و ماهي هاي بزرگ نيز قادر خواهند بود تا با پاره كردن چشمه هاي تور راه فرار خود را باز كنند. اما در صورتي كه ماهي ها به اندازه مناسب باشند سر آنها داخلي چشمه هاي تور شده و عليرغم وارد نمودن فشار بيشتر از طرف ماهي براي فرار از داخل تور، از آنجا كه تنه ماهي از سر آن ضخيم تر است و فرار ميسر نشده و در همان حالي كه ماهي براي فرار خود از داخل چشمه تور كوشش مي نمايد، نخ هاي ظريف تور در پوست بدن و سرپوش ها آبشش هاي ماهي گير كرده و بدين ترتيب راه فرار آن بسته مي شود. بعلاوه اينكه هنگام پيچيدن تور نيز با مقداري ماهي مي تواند صيد شود.