رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

توبه در ماه مبارک رمضان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

توبه در ماه مبارک رمضان

دانلود

رمضان ماه آمرزش و توبه و بازگشت به سوی خداست؛ آنانکه در زندگی خویش آلودگیهایی داشته اند می توانند با روزه جان خود را شستشود دهند و در خلوت سحرها، با رو کردن به خدای متعال درون را صفا بخشند و از خدای خویش طلب آمرزش کنند و می توانند با همین زمینه از کجی ها و گمراهی ها دست بردارند و به راه آیند.
از برکت های این ماه مبارک، انقلاب روحی و تحول درونی روزه داران و توفیقات عملی است که انسان آلوده را پاک می سازد و از عذاب الهی که محصول گناهان است نجات می بخشد و روزه دار را از ظلمت ها به نور می کشاند.به نور تقوی، به نور فضیلت های اخلاقی، به نور توبه و بازگشت به سوی خدا، به نور مهر و رحمت الهی