جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی دراستان بوشهر فراهم شده است - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی دراستان بوشهر فراهم شده است

دانلود

موسوی ،مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری گفت: امسال برای اخذ آرای مردم 828 شعبه ی اخذ رای در سطح استان  پیش بینی و تدارک دیده شده که تعداد 131 شعبه از این مجموع در شهرهای بوشهر و برازجان به انتخابات تمام الکترونیک اختصاص پیداکرده است.