رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تلاش براي تقويت آموزش و پرورش بردخون - نمایش محتوای خبر

 

 

تلاش براي تقويت آموزش و پرورش بردخون

رييس آموزش و پرورش اين منطقه در جلسه آموزش و پرورش گفت بردخون سال هاي گذشته در زمينه هاي علمي و تحصيلي از جمله قبولي در كنكور پيشتاز بوده اما به علت كمبود اعتبار دو سال است كه نتوانسته ايم كلاس كنكور برگزار كنيم.