جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

تقویت طرح‌های کرانه‌ای، تجاری و شیلاتی از مطالبات مهم مردم استان بوشهر است - نمایش محتوای خبر

 

 

تقویت طرح‌های کرانه‌ای، تجاری و شیلاتی از مطالبات مهم مردم استان بوشهر است

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به امرار معاش بیشتر مردم ساحل نشین استان بوشهر از طریق دریا و ساحل تقویت طرح‌های کرانه‌ای، تجاری و شیلاتی از مطالبات مهم مردم استان بوشهر است.

تقویت طرح‌های کرانه‌ای، تجاری و شیلاتی از مطالبات مهم مردم استان بوشهر است

 

 سیدکمال‌الدین شهریاری در بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از اسکله‌های دلوار و محمدعامری تنگستان با بیان اینکه از جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری استان بوشهری بیش از 80 درصد آن ساکنان شهرستان‌ها در کنار ساحل خلیج فارس مستقر هستند اظهار داشت: فلسفه وجودی این زیستگاه‌ها که قدمت آن به چندصدهزار سال می‌رسد ارتزاق آنها از طریق دریا شامل صید و صیادی و تجارت دریایی است.
وی با بیان اینکه ملوانان و ناخدایان شناورهای تجاری استان بوشهر به منطقه آبهای دور برای تجارت سفر می‌کردند گفت: ظرفیت شناورهای سنتی استان بوشهر بین 40 تا 500 تن است که امروز با توجه به توسعه تجارت جهانی این شناورها نمی‌تواند با شناورهای پیشرفته رقابت کند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشاغل بیشتر مردم ساحل نشین استان بوشهر در زمینه دریا و اقتصاد کرانه‌ای و ساحلی است تاکید کرد: با توجه به امرار معاش بیشتر مردم ساحل نشین استان بوشهر از طریق دریا و ساحل  تقویت طرح‌های کرانه‌ای، تجاری و شیلاتی از مطالبات مهم مردم استان بوشهر است.
شهریاری با اشاره به اینکه کارکنان بر روی موتور لنج‌ها به ته‌‌لنجی یا کالای همراه ملوان وابسته هستند گفت: یکی از مهم‌ترین درآمدهای ملوانان شناورهای تجاری سنتی استان بوشهر ته لنجی است که طرحی از سوی استاندار بوشهر برای تصویب آن به هیئت دولت ارائه شده است.
وی با تاکید بر این نکته که سازمان برنامه و بودجه به این طرح نگاه ملی و فرابخشی کند افزود: با توجه به نقش مهم ته لنجی در تامین معیشت و اقتصاد مردم ساحل نشین استان بوشهر تصویب این طرح نیاز به توجه ویژه دارد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اسکله محمد عامری نیاز به لایروبی دارد افزود: با توجه به اینکه بنادر محمدعامری و دلوار در هم‌جوار هم قرار دارد برای تامین مطالبات مردم ساحل نشین، بندر محمد عامری به بندر تجاری و بندر دلوار به بندر صیادی تبدیل شود.