جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

تقویت سیگنال و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی مرکز بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

تقویت سیگنال و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی مرکز بوشهر

دانلود

صداو سیمای مرکز بوشهر در یک سال گذشته 22 فرستنده دیجیتال تلویزیونی ویک فرستنده پر قدرت رادیویی را در چغادک برای تقویت برنامه ها نصب کرده است.