جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

تقویت زیرساخت ها در مزراع پرورش میگو زمینه رشد و پویایی - نمایش محتوای خبر

 

 

تقویت زیرساخت ها در مزراع پرورش میگو زمینه رشد و پویایی

رییس اتحادیه پرورش میگو دراستان گفت با توجه به ارزآوری و اشتغال زایی بالای صنعت پرورش میگو، این صنعت می تواند گامی درمسیر رهایی از اقتصاد و صادرات تک محصولی و وابستگی شدید به درآمدهای نفت باشد.

آقای عباسی افزود  با وجود این که هم اکنون 70 درصد تولید میگوی پرورشی کشور  در بوشهر تولید می شود  نبود برق و آب در بیشتر مزارع پرورشی مهمترین مشکل پرورش دهندگان است.

وی گفت با اجرای طرح های برق رسانی در مزارع پرورشی هزینه تولید این آبزی دراین مراکز پرورشی 50 درصد کاهش می یابد.
آقای عباسی افزود با توجه به این که صنعت پرورش میگو در استان به طور مستقیم و غیر مستقیم بیش از هفت هزار شغل ایجاد کرده  باید از این صنعت که ارز آوری و اشتغال پایدار را به دنبال دارد، حمایت شود.