حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷

تقسیم سلولها بعد از شیمی درمانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تقسیم سلولها بعد از شیمی درمانی

دانلود

یک روز یک قطعه سنگی از یک سنگ جدا می شود به همین دلیل در انتظار کسی نشسته که او را با خود ببرد. بعضی از اشیاء با او جور بودند اما نمی توانستند قل بخورند بعضی ها هم که قل می خوردند با او جور نبودند. یکی دیگر هم از جور بودن چیزی نمی فهمید. آن یکی که جور بودن را می فهمید آنقدر نازک بود که وقتی به نوک تیز شیء گمشده خورد سریع ترکید، بعضی ها هم بیش از اندازه قطعه گمشده داشتند ولی در این فاصله قطعه گمشده یاد گرفته بود چگونه خودش را از چشم حریص ها پنهان کند. باز هم با انواع بیشتری روبرو می شد، بعضی خیلی ریزبین بودند اصلا توانایی دیدن قطعه گمشده را نداشتند حتما باید با تلسکوپ قطعه گمشده را نگاه می کردند، بعضی ها هم بی خیال و در عالم خودشان بودند. قطعه گمشده تصمیم گرفت برای اینکه جلب توجه کند خودش را آراسته کند اما با وجود اینکه خودش را آراسته کرده بود هیچ تفاوتی نداشت در نتیجه رفت و در جای چشمگیری ایستاد اما با این کار، خجالتی ها از سر راهش فرار کردند عاقبت یکی پیدا شد که کاملا با او جور در میآمد. آنها که حالا یک دایره کامل شده بودند با همدیگر قل می خوردند و از چمن ها و علف ها با هم می گذشتند. در این هنگام ناگهان قطعه گمشده شروع به رشد کردن نمود تا اینکه آنقدر بزرگ شد که در دهان دایره بزرگ جا نمی شد در نتیجه دایره بزرگ او را از دهانش بیرون انداخت و گفت: من نمی دانستم که تو رشد می کنی. قطعه گمشده در جواب گفت: من خودم هم نمی دانستم که رشد می کنم. به این ترتیب دایره بزرگ از او خداحافظی کرد و به دنبال قطعه گمشده خودش رفت. دوباره قطعه گمشده تنها ماند تا اینکه چند روزی گذشت و یک دایره بزرگ را دید. قطعه گمشده به او گفت: که شاید من قطعه گمشده تو باشم ولی دایره بزرگ در جوابش گفت که من چیزی گم نکرده ام که حالا به دنبال آن باشم. قطعه گمشده به او گفت که من خیلی دوست دارم که با تو قل بخورم اما نوک من تیز است و قادر به قل خوردن نیستم. دایره بزرگ به او گفت: که در هنکام قل خوردن نوک تیز تو ساییده می شود پس تلاش کن تا بتوانی به نتیجه برسی. قطعه گمشده بعد از شنیدن این حرف شروع به بالا و پایین پریدن کرد آنقدر این کار را انجام داد تا بالاخره موفق شد شکل دایره را به خود بگیرد.