جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

تفاهم نامه ی همکاریهای مشترک میان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با شرکت صدرا - نمایش محتوای خبر

 

 

تفاهم نامه ی همکاریهای مشترک میان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با شرکت صدرا

دانلود

تفاهم نامه ی همکاریهای مشترک میان دانشگاه خلیج فارس بوشهر و شرکت صنعتی دریایی ایران- صدرا