سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

تغییر شیوه آبیاری ۱۵ هزار هکتار نخلستان‌ استان بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

تغییر شیوه آبیاری ۱۵ هزار هکتار نخلستان‌ استان بوشهر

تغییر شیوه آبیاری ۱۵ هزار هکتار نخلستان‌ استان بوشهر

تغییر شیوه آبیاری ۱۵ هزار هکتار نخلستان‌ استان بوشهر

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در تدوین طرح آبیاری نوین و تحت فشار در اراضی نخلستانی استان بوشهر شیوه آبیاری ۱۵ هزار هکتار این اراضی به نوین تغییر می‌کند.

منوچهری ظهر با بیان اینکه افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک از اولویت‌ برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر است اظهار داشت: اکنون 20 هزار هکتار  اراضی نخیلات استان بوشهر از طریق سد رئیسعلی دلواری آبیاری می‌‍شوند که سالانه حجم زیادی آب بابت آبیاری نخلستان‌ها به روش سنتی مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه آبیاری سنتی در تولید محصول افت ایجاد می‌کند گفت: آبیاری سنتی در اراضی نخلستانی سالانه بین 2 تا 4 بار انجام می‌شود که این روش آبیاری در افت عملکرد تولید تاثیر زیادی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح پایلوت آبیاری تحت فشار در اراضی نخلستانی آب پخش دشتستان بیان کرد: طرح تغییرشیوه آبیاری 170 هکتار از اراضی نخلستانی آب پخش سال گذشته اجرایی شد که اکنون این طرح دارای 45 درصد پیشرفت فیزیکی است.

منوچهری افزود: طرح تغییر شیوه آبیاری در 170 هکتار از اراضی نخلستانی آب پخش تابستان امسال تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه مصرف آب در شیوه آبیاری سنتی برای هر هکتار 20 هزار متر مکعب است بیان کرد: با اجرای طرح آبیاری نوین در هر هکتار 8 هزار متر مکعب در سال آب صرفه جویی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بااشاره به اینکه 20 هزار هکتار اراضی نخلستانی استان بوشهر به روش سنتی آبیاری می‌شود افزود: با تغییر شیوه آبیاری در اراضی نخلستانی استان بوشهر سالانه 160 میلیون متر مکعب آب در آبیاری نخیلات صرفه جویی می‌شود.

منوچهری با اشاره به طرح مطالعه تغییر شیوه آبیاری در اراضی نخیلات سعد آباد دشتستان بیان کرد: با اجرای طرح ایستگاه پمپاژ عملیات اجرایی در تغییر شیوه آبیاری در منطقه سعدآباد دشتستان نیمه دوم خرداد امسال آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تغییر شیوه آبیاری در اراضی نخلستانی شبانکاره گفت: در مجموع با تکمیل طرح‌های مطالعاتی برای تغییر شیوه آبیاری اراضی نخیلات استان بوشهر 15 هزار هکتار این اراضی به روش آبیاری نوین تغییر می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اجرای این طرح در 500 هکتار از اراضی تنگستان افزود: با اجرای طرح‌های تغییر شیوه آبیاری در اراضی نخیلات استان بوشهر تحول مهمی در صرفه‌جویی آب، افزایش بهره‌وری، افزایش  و کیفیت تولید ایجاد می‌شود.