جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

تعمیر خط آبرسانی کوثر و قطع شدن آب به مدت 24 ساعت - نمایش محتوای خبر

 

 

تعمیر خط آبرسانی کوثر و قطع شدن آب به مدت 24 ساعت

دانلود

تعمیر خط آبرسانی کوثر و قطع شدن آب به مدت 24 ساعت