رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

تشكيل كميته مشترك راهبردي امور عمومي بين نيروگاه اتمي بوشهر و سازمان انرژي اتمي - نمایش محتوای خبر

 

 

تشكيل كميته مشترك راهبردي امور عمومي بين نيروگاه اتمي بوشهر و سازمان انرژي اتمي

استاندار بوشهر گفت در سفر رئيس سازمان انرژي اتمي به بوشهر درخصوص برخي موارد تصميمات خوبي گرفته شد و مهم ترين تصميم در خصوص تشكيل اين كميته است.

سالاري افزود در اين كميته دو تن از معاونان استاندار و دو تن از معاونان سازمان انرژي اتمي و دو تن از مدير عاملان شركت هاي زيرمجموعه انرژي اتمي عضويت دارند.

وي تصريح كرد اشتغال جوانان در پروژه هاي نيروگاهي يكي ديگر از تصميمات مهم بود كه مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد آموزش هاي خاص فني و حرفه اي به نيروي انساني داده شود و گواهي اختصاصي براي اين افراد دوره ديده صادر شود.

سالاري اظهار داشت مقررشده دانشكده مهندسي در دانشگاه خليج فارس تاسيس شود و قدمي بزرگ در راه توسعه علمي استان متناسب با نيازهايي كه كشور در محدوده ي جغرافيايي استان دارد.

وي با اشاره به استفاده ازپزشكي هسته اي خاطرنشان ساخت مي خواهيم قدم هايي در زمينه ي راه اندازي رشته ي پرشكي هسته اي در دانشگاه علوم پزشكي برداريم و همچنين حدفاصل نيروگاه اتمي و بندر بوشهر شروع به احداث فضاي سبز و جنگل كاري شود.